Michiel de Boer, audio post productie, sound design en mixage. Ook geluidsopnames op locatie, ofwel setguid. Daarnaast is hier een variƫteit aan vrij werk te zien (de oorsprong van deze website, sinds 2001).

 

Home > meer > Audio recorder / mixer

Rond het einde van mijn studie in 2010 waren er naar mijn mening geen goede professionele digitale recorders op de markt. Recorder/Mixer combo's bestonden nog helemaal niet. Het aanbod is eigenlijk nog steeds behoorlijk matig. Dit komt omdat het een kleine markt is. In ieder geval nam ik het op me om zelf een recorder te ontwerpen. Over elk knopje is nagedacht. Er zitten een hoop realiseerbare functies in die nog steeds niet bestaan op andere recorders/mixers (2018). Er is geen leercurve voor de professional omdat alle knoppen en functies voor zichzelf spreken. Tegelijkertijd werkt het voor de ervaren gebruiker ook snel. De breedte is 26cm.

Het zal helaas bij een ontwerp blijven, aangezien ik niet over de kennis en kunde beschik dit product te realiseren. Ik heb dit concept voorgelegd bij een bedrijf, maar het is logisch dat bedrijven hun toekomstplannen al hebben liggen, en dit was ook hun reactie. Daarom heb ik besloten het openbaar te maken, ter inspiratie en als bewijs voor de passie voor mijn vak als geluidsman...

Een belangrijke eigenschap zijn de oneindige potmeters met drukknop functie, die voor allerlei functies gebruikt kunnen worden, met daaromheen een array RGB LED's. Hierdoor zijn er veel minder menu's nodig en gaat instellen erg snel. Omdat alles ook zonder het touch screen is in te stellen, kan dit ook goed met handschoenen, in regen, in een schuddende offroad auto, etc...

Lees het naslagwerk in deze PDF (engels).

6 kanaals versie in opname:

recorder

12 kanaals versie in opname, en kanaal 7-12 controle actief:

recorder

Opname, met inputs display, en mix faders actief:

recorder

Playback, met meter LED's actief. Potmeters 1-4 dienen nu tijdlijn navigatie (naast het touch screen) :

recorder

Stop, met mix pannig actief (met voorkeur 5-traps), terwijl er aan knop 5 wordt gedraaid:

recorder

De zijkanten:

recorder

Optionele unit, met 6 extra inputs en extra display:

recorder

Het eerste ontwerp (bijna alles is veranderd sinds dit ontwerp) :

recorder

Datum publicatie: 22 september 2018

 

Home > other > Audio recorder / mixer

Around the end of my study at the Dutch Film School there was a very limited count of professional digital recorders. That is still the case, because the market for it is rather small. In any case, I decided to design my own. Every button has been thought through. There are many features in my design that are still abuntant on other recorders/mixers (2018). There is no learning curve for the professional, as all buttons and functions speak for themselves. At the same time this does not compromise working speed when knowing the device well. The width is 26cm.

Unfortunately it will only remain a fictional, but producable design, as I do not have the knowledge and craft to produce this device. I have proposed the concept to a company, but it is obvious that companies already have their future plans rolled out, which was also their response. This is why I decided to make it public, as a source of inspiration and proof of love for my work as a sound man...

An important feature are the faders with push function, that can be used for any function. Surrounding the faders is an array of RGB LED's for chrystal clear and customizable indications. Because the touch screen is not required for anything, all settings can bet set quickly even with gloves on, in rain, in a shaking offroad car, etc...

Read the reference in this PDF.

6 channel version, recording:

recorder

12 channel version, recording, with 7-12 switch enabled:

recorder

Recording, with inputs display, and mix faders active:

recorder

Playback, with meter LED's enabled. Faders 1-4 now serve timeline navigation (apart from the touch screen)

recorder

Stop, with mix panning enabled (with 5 steps preference), while turning knob 5:

recorder

The sides:

recorder

Optional unit, providing 6 additional inputs and extra display:

recorder

The very first design (everyting has changed since) :

recorder

Publication date: September 22, 2018