Michiel de Boer, audio post productie, sound design en mixage. Ook geluidsopnames op locatie, ofwel setguid. Daarnaast is hier een variëteit aan vrij werk te zien (de oorsprong van deze website, sinds 2001).

 

Home > Fotografie > Natuurverschijnselen

Zeldzame en minder zeldzame atmosferische en optische verschijnselen, en andere fenomenen.
Door op een foto te klikken krijg je meer foto's van dit onderwerp te zien.

Home > Photography > Natural phenomena

Photo's from atmospheric optics and other phenomena.
Click on a photo to see more photos of that subject.

Lichtende nachtwolen
Dit zijn de hoogste wolken op aarde met een hoogte van rond de 85 kilometer. Ze zijn vaak maar enkele dagen per jaar in de vroege zomer te zien, als het nacht wordt. Met het blote oog zijn ze niet zo fel als de foto's doen vermoeden. Ze geven licht doordat de zon er op deze hoogte nog steeds op schijnt. Een enkele keer is er zelfs een rode rand waarneembaar, wat feitelijk de zonsondergang daar is. Ze ontstaan door extreme koude, waarbij minuscule ijskristallen vormen op de 'rook' die meteorieten achter laten.

Noctilucent clouds (NLC)
These are the highest clouds on earth, with a height of around 85 kilometers. In the northern hemisphere they appear around the early summer, and are only visible at nightfall. They are not as bright as these photos suggest. The light they emit is simply sunlight still shining on the clouds at this altitude. Sometimes, even a red rim is visible, which is in fact the sunset there. They form with extreme cold, when tiny ice particles stick to 'smoke' left behind by meteorites.

Vulkanische schemer
Als ergens op aarde een vulkaan uitbarst, kan de as hiervan in de bovenste lagen van de atmosfeer komen, en duizenden kilometers afleggen. Hierdoor kan de lucht tijdens de schemering geel, oranje en zelfs paars kleuren. Paars ontstaat door met rood zonlicht beschenen vulkaanas samen met de nog aanwezige blauwe schemer.

Volcanic twilight
If a volcano violently erupts, the dust can reach the upper atmosphere and travel thousands of kilometres. This can cause yellow, orange and even purple sunsets. The purple is a combination of dust illuminated by red sunlight, and the blue dusk sky.

Verschillende waarnemingen
Een verzameling bijzondere natuurverschijnselen.

Various phenomena
A collection of unusual nature phenomena.

Regenboog
Door zijn felle kleuren en gunstige positie tegenover de zon zien we dit verschijnsel het vaakste.

Rainbow
The vibrant colors and convenient position opposite the sun, make the rainbow the most seen optical phenomenon.

Bliksem
Ook niet een geheel onbekend natuurverschijnsel...

Lightning
Also a not completely unknown phenomenon...

Corona en iriserende wolken
Een corona rond de maan of zon onstaat als kleine waterduppeltjes of ijskristallen bijna dezelfde grootte hebben. Hoe gelijker de druppels, hoe meer ringen. Als de druppels heel kein zijn en vrijwel exact dezelfde grootte hebben, kunnen er zelfs kleurrijke iriserende wolken ontstaan minder dicht bij de zon. Het wordt vaker gezien bij maanlicht omdat het rondom de zon zonder bescherming te fel is.
Corona is latijns voor kroon, en een niet geheel onbekend virus is helaas ook zo genoemd omdat de vorm de ontdekkers aan een kroon deed denken.

Corona and iridescence
A corona around the moon or sun forms when very small dropletes all have an almost identical size. The more even the size, the more rings. If droplets or crystals are very small and even, colorful iridescent clouds can appear, but this is very rare. It is mostly seen by moonlight because the sun is too bright to look at without protection.
Corona is latin for crown, and a not entirely unknown virus is given the same name onfortunately, because it's shape reminded the discoverers of a crown.

Glorie en brocken verschijnsel
Een glorie lijkt wat op een corona, maar ontstaat exact tegenover de zon en is daarom minder fel. De glorie is soms vanuit een vliegtuig op onderliggende wolken te zien. Het 'brocken figuur' is een schaduw van jezelf in onderliggende mist, en gaat daarom eigenlijk altijd gepaard met een glorie.

Glory and brocken spectre
A glory looks a bit like a corona, but is at the exact opposite of the sun and thus less bright. The glory can sometimes be seen from an airplane on underlying clouds. The 'brocken spectre' is a shadow of the observer in underlying fog, and usually also has a glory around the head/camera of the observer.

Polaire stratosferische wolken
In Nederland zijn 'parelmoerwolken' vrijwel nooit te zien. Zelfs ik heb ze nog nooit gezien. Deze wolken bevinden zich rond 80 kilometer hoogte. De wolken op deze foto zijn ook parelmoerwolken, maar bedekken de hele hemel als een egale sluier. Een uniek verschijnsel in 2008 waarbij de lucht meer dan een uur na zonsondergang nog oranje gekleurd was.

Polar stratospheric clouds
These clouds are know as vividly colored veils in the sky. So rare that even I have never seen them like that. In this particular sight from 2008 the PSC covered the whole sky as an egal colorless carpet. An unique sight that kept the sky orange for over an hour after sunset.

Onnatuurlijke atmosferische verschijnselen
Vliegtuigstrepen zijn in veel werelddelen een vast onderdeel van de lucht. Daarnaast kunnen vliegtuigen ook enkele andere bijzondere verschijnselen creëren.

Unnatural atmospheric phenomena
Contrails are on many parts of the world a permanent sight in the sky. Airplanes can also create some unusual phenomenon.

Stippelmotten
In 2018 waren in de Nederlandse duinen op enkele plekken zeldzaam veel stippelmotten (rupsen) die struiken volledig bedekten met hun zijde.

Ermine moth
The ermine moth can cover large areas with it's 'silk', creating surreal landscapes.

Licht in ijskristallen
Door breking van licht in ijskristallen kunnen verschillende optische verschijnselen in de lucht ontstaan. De oorzaak is vergelijkbaar met de werking van een prisma en is afhankelijk van de vorm van de kristallen.

Light in ice crystals
If sunlight hit ice crystals it can cause several optical phenomena. The cause could be compared with a prisma and the effect depends on the shape of the crystals.